Domaininformation

so.lu

Bulgarski

Пряка покупка без комисиона

В момента имате възможност да закупите този домейн директно от собственика на преференциална цена от 3000 евро.  Благодарение на пропускането на комисионата на агенцията, в момента можем да предложим домейна so.lu с 20 до 30% по-евтино от нашите търговски партньори. 

Заявка за покупка

Предложение за цена

Винаги се опитваме да определим справедлива пазарна цена за всеки домейн чрез задълбочено проучване.
Независимо от това, ценовите очаквания на заинтересованите страни често се различават от тези на доставчика. В този случай ви предлагаме да ни информирате за исканата от вас цена. 

Желана цена

Подробности за домейна

Благодарение на много добрите възможности за проучване и директния контакт със собственика на домейна, ние разполагаме с обширни познания за домейна, особено за историята, които с удоволствие ще ви изпратим при поискване.

Повече информация

Транзакция за покупка

В качеството си на официално одобрен регистратор Frankcom има пряк технически достъп до предлагания домейн и следователно може да осигури безпроблемно и гладко протичане на целия процес на продажба.
Ако името на домейна не е в процес на продажба, е възможна и незабавна покупка. 

обратно към дома